Politika privatnosti – kanalice.hr i linijskaodvodnja.hr

Svrha naše politike privatnosti je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetitelje web stranice www.kanalice.hr i www.linijskaodvodnja.hr sa svrhama i osnovama obrade osobnih podataka od strane tvrtke:

Hauraton d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb

Telefon: ++385 (0)1 561 88 33
Email: info-hr@hauraton.com
Mrežna stranica: www.kanalice.hr

(u daljnjem tekstu: Hauraton Hrvatska d.o.o. ili davatelj ili voditelj obrade osobnih podataka).

U tvrtki Hauraton Hrvatska d.o.o. cijenimo vašu privatnost, stoga uvijek pažljivo štitimo Vaše podatke.

Ova politika privatnosti podložna je promjeni ili dopuni u bilo koje vrijeme bez obavijesti ili obavijesti. Korištenjem web stranice pružatelja nakon izmjene ili dopune, pojedinac potvrđuje da je suglasan s izmjenama i dopunama.

Sve naše aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i protoku takvih podataka) i konvencijama Vijeća Europe (ETS br. 108, ETS 108). .181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11).

Politika privatnosti bavi se postupkom s podacima koje pružatelj dobiva od Vas kada posjetite i koristite web stranice www.kanalice.hr ili ih dajete na bilo koji drugi način (tijekom kupnje telefonom ili u fizičkim trgovinama Hauraton Hrvatska d.o.o. i sl.).

Osobni podaci

Osobni podaci su podaci koji Vas identificiraju kao identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati. Pojedinac je prepoznatljiv kada se može identificirati izravno ili neizravno, posebno davanjem identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, informacije o lokaciji, web identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičku, fiziološku, genetsku, mentalnu osobu , ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Davatelj prikuplja sljedeće osobne podatke u skladu sa svrhama definiranim u nastavku u ovoj politici privatnosti:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, mjesto;
 • kontakt podaci i podaci o vašoj komunikaciji s operaterom (e-mail adresa), broj telefona, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili e-mail komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva, snimanje telefonskih poziva);
 • kanal i kampanja – način stjecanja člana ili izvor putem kojeg je korisnik došao u kontakt s voditeljem (web stranica i reklamna kampanja ili kampanja, pozivni centar, fizička trgovina);
 • podatke o kupnji i izdanim računima korisnika (datum i mjesto kupnje, kupljeni artikli, cijene kupljenih artikala, ukupan iznos kupnje, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum računa, šifra osobe koja izdaje račun i sl. ) i podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
 • informacije o korisnikovom korištenju web stranice operatera (datumi i vrijeme posjeta web stranici, posjećene stranice ili URL-ovi, vrijeme provedeno na svakoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete web stranici, postavke napravljene na web stranici) i informacije o korištenju primljenih poruka e-mail, SMS) upravitelj;
 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca od strane korisnika, npr. u kontekstu nagradnih igara ili korištenja konfiguratora za prepoznavanje optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno daje pružatelju na zahtjev za određene usluge koje zahtijevaju te podatke.

Davatelj ne prikuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada vi to dopustite ili pristanete na to, tj. prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, kada se pretplatite na primanje e-časopisa, sudjelujete u nagradnoj igri i sl. ili kada postoji zakonska osnova za prikupljanje osobnih podataka ili davatelj ima legitiman interes za obradu.

Vremensko razdoblje u kojem Pružatelj čuva prikupljene podatke detaljnije je definirano u poglavlju Čuvanje osobnih podataka ove Politike.

Svrhe obrade i osnove za obradu podataka

Davatelj prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 • pravo i ugovorni odnosi,
 • pristanak pojedinca
 • legitimni interes.

Obrada na temelju zakona i ugovornih odnosa

U slučaju da je pružanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora s davateljem ili zakonska obveza, morate dati osobne podatke; u slučaju da ne date osobne podatke, ne možete sklopiti ugovor s pružateljem, niti davatelj može obavljati usluge ili isporučivati ​​proizvode prema ugovoru, jer nema potrebne podatke za izvršenje ugovora.

Svrha obrade Detaljnije objašnjenje
Sklapanje i provedba ugovora Sklapanje i provedba ugovora sklopljenog s pružateljem, uključujući davateljevo ispunjenje Vaših narudžbi (dobava proizvoda i pružanje usluga), komunikaciju s Vama, provjeru Vaših plaćanja i ispunjavanje ostalih obveza davatelja i/ili Vaših obveza. točka (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a).
Izravno obavještavanje kupaca o posebnim ponudama, popustima i ostalim sadržajima putem e-maila ili SMS-a U tvrtki Hauraton Hrvatska d.o.o. Sukladno Zakonu  obavještavamo naše kupce o našim proizvodima, uslugama i sadržaj. Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti prekid takve komunikacije i obrade osobnih podataka, a tu komunikaciju može prekinuti u bilo kojem trenutku putem poveznice za odjavu u primljenim porukama, ili pisanim zahtjevom na e-mail adresu info-hr@hauraton.com

Obrada na temelju legitimnog interesa

Pružatelj podataka također može obrađivati ​​podatke na temelju legitimnog interesa koji teži davatelju, osim kada su ti interesi važniji od interesa ili temeljnih prava i sloboda ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U slučaju legitimnog interesa, davatelj uvijek daje procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Svrha obrade Detaljnije objašnjenje
Opća statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontakti) za potrebe interne analize prodaje, otkupa, ukupnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i optimizacije poslovanja U tvrtki Hauraton d.o.o. vršimo opću statističku obradu podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontakti) na temelju kojih vršimo interne analize prodaje, otkupa i ukupnog ponašanja kupaca te pratimo i optimiziramo našu poslovnu učinkovitost i optimiziramo oglašavanje, npr.:

 • Prodaju pratimo putem naših prodajnih kanala (internet, trgovine, call centar)
 • Pratimo koliko kupaca ponovi kupnju, koliko brzo i u kojoj vrijednosti
 • Pratimo opću statistiku prodaje, poput prosječne vrijednosti košarice, broja proizvoda po narudžbi i slično
 • Pratimo odgovore na e-mailove, SMS poruke, telefonske pozive i razne reklamne poruke (TV oglasi, radijski oglasi, online oglasi) te na temelju toga optimiziramo svoje oglašavanje (odlučujemo što, gdje, kome i kako oglašavati)

Ovakvo statističko praćenje omogućuje nam optimizaciju poslovanja i oglašavanja općenito, te na temelju toga korisnicima nudimo pristupačne proizvode i usluge.

Pristup vašim prošlim narudžbama i drugim podacima konzultanata u Hauraton Hrvatska d.o.o. pozivni centar i trgovine u cilju pružanja bolje usluge i boljih ponuda Kada nazovete pozivni centar (ili naš odlazni poziv vama) ili u slučaju vašeg posjeta trgovini (ako i kada se identificirate), naši savjetnici za prodaju i podršku imaju pristup vašim snimljenim osobnim podacima i povijesti kupnje, na temelju na kojem će Vam moći ponuditi bolju uslugu i prilagođenije ponude. Ako to ne želite, ovu vrstu obrade podataka možete prekinuti u bilo kojem trenutku ili pisanim zahtjevom na e-mail adresu info-hr@hauraton.com.
Obrada podataka o neprihvaćenim narudžbama na daljinu u svrhu sprječavanja prijevara U tvrtki Hauraton Hrvatska Hrvatska d.o.o. Na temelju našeg legitimnog interesa obrađujemo podatke o poslanim i neprimljenim narudžbama na daljinu, kako bismo utvrdili da li i koji kupci nesrazmjerno naručuju proizvode s daljinskim plaćanjem po primitku, a zatim te proizvode ne prihvaćaju, čime se prouzrokuje poslovna šteta koju želimo. identificiramo takve kupce, onemogućavamo im narudžbu proizvoda u online trgovini uz plaćanje po primitku, ali im je i dalje dopušteno naručivanje proizvoda s trenutnim plaćanjem unaprijed platnim karticama ili PayPal-om.
Automatska e-mail komunikacija s korisnikom na temelju njegovog tj. pokretanje procesa online kupnje U tvrtki Hauraton Hrvatska d.o.o. na temelju našeg legitimnog interesa potencijalnim kupcima koji su dodali odabrane proizvode u košaricu, ali nisu dovršili kupnju, povremeno šaljemo e-mailove vezane uz njihovu nedovršenu kupnju, s ciljem pokušaja dovršetka kupnje ili pružanja pomoći i informacija,a ako to ne želite, ovu vrstu obrade podataka možete prekinuti u bilo kojem trenutku ili slanjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu info-hr@hauraton.com.
Osnovna personalizirana komunikacija (putem e-pošte, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem preglednika, informacija na web stranici, društvenim mrežama) s prilagođenim popustima, ponudama i sadržajem U sklopu osnovne personalizirane komunikacije (putem e-pošte, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti preglednika, informacija na web stranici, društvenim mrežama) nastojimo Vam predstaviti relevantne ponude, popuste i druge sadržaje koji bi mogli biti zanimljivi za Vas. Na temelju vaših prošlih interakcija s nama. Za to koristimo sljedeće informacije:

 • Demografija (spol, datum rođenja ili dob, adresa)
 • Povijest vaših kupnji (kupljeni proizvodi, vrijeme kupnje, broj kupnji)
 • Jednostavan tretman ponašanja na web stranicama www.odvodnjavanje.si (pregled pojedinačnih proizvoda ili sadržaja koji mogu potaknuti slanje prilagođenih poruka), bez korištenja ovih podataka za kreiranje korisničkih profila
 • Vaši odgovori (otvaranje poruke, klik na poveznicu, kupnja) na razne poruke koje vam šaljemo.

Ne koristimo nikakvo poluautomatsko ili automatsko profiliranje, već samo odabiremo odgovarajuće skupove primatelja za pojedinačne poruke. Nikada se ne fokusiramo na pojedinačne podatke, već vršimo agregatnu obradu većih grupa.

Na temelju ovih informacija može ovisiti o tome koje poruke primate od nas:

 • Koje ćemo vam proizvode i sadržaje predstaviti (npr. nove kozmetičke proizvode) kako bi vam bili što zanimljiviji
 • Koje ćete ponude dobiti (kupci s većim brojem ili učestalošću kupnje na www.odvodnjavanje.si dobivaju bolje ponude)
 • Koliko često ćemo vam slati poruke i putem kojih komunikacijskih kanala

Kupac može u bilo kojem trenutku prekinuti takvu komunikaciju putem poveznice za odjavu u primljenim porukama, ili pisanim zahtjevom na e-mail adresu info-hr@hauraton.com.

Izravno obavještavanje o posebnim ponudama, popustima i ostalim sadržajima putem telefonskih poziva i običnom poštom U tvrtki Hauraton Hrvatska d.o.o. na temelju našeg legitimnog interesa, povremeno obavještavamo kupce o našim proizvodima, uslugama, popustima i sadržaju također putem telefonskih poziva i običnom poštom. Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti prekid takve komunikacije i obrade osobnih podataka. Kupac može prekinuti takvu komunikaciju u bilo kojem trenutku ili pisanim zahtjevom na e-mail adresu info-hr@hauraton.com.
Korištenje Facebookovog alata za oglašavanje za Facebook prilagođenu publiku U tvrtki Hauraton Hrvatska d.o.o. Na temelju našeg legitimnog interesa za online oglašavanje, također koristimo uslugu Facebook Custom Audiences, bilo kao dio provedbe osnovne personalizirane komunikacije na temelju našeg legitimnog interesa ili kao dio dobivene privole za komunikaciju s personaliziranim ponudama i sadržajima na temelju korisnički profil. Ova usluga radi na sljedeći način:

 1. Vašu e-mail adresu, koju smo dobili od vas tijekom vaše kupnje ili vašeg dobrovoljnog ulaska, prenosimo na Facebook.
 2. Facebook uspoređuje vašu e-mail adresu i svoju korisničku bazu te utvrđuje jeste li korisnik Facebooka.
  Ako niste korisnik Facebooka, onda se s vašom e-mail adresom ništa ne događa i Facebook ne obavlja nikakve aktivnosti s njom.
 3. Međutim, ako ste korisnik Facebooka, Facebook će vas dodati na novostvoreni popis prilagođene publike, što će nam samo i eksplicitno omogućiti prikazivanje prilagođenih oglasa ovoj grupi korisnika na Facebooku.
 4. Na temelju toga možemo vam prikazati ciljanije i prilagođenije oglase na Facebooku, a posebno dodatne popuste.

Sprovođenje ovoga možete prekinuti s naše stranice u bilo kojem trenutku ili pisanim zahtjevom na e-mail adresu info-hr@hauraton.com.

Obrada na temelju vašeg pristanka

Pružatelj također prikuplja i obrađuje (koristi) vaše osobne podatke u sljedeće svrhe, kada date svoj pristanak:

 • osiguravajući pristup i korištenje svog mrežnog računa kod davatelja i internetske trgovine davatelja te iz tehničkih razloga administracije na web stranici davatelja,
 • osiguravajući da možete pristupiti određenim informacijama koje su vam dostupne na web stranici davatelja i na vašem online računu / profilu koji pruža pružatelj,
 • pripremite i pošaljite personalizirani e-magazin, ako ste se na njega pretplatili,
 • slanje komercijalnih ponuda i drugih sadržaja e-mailom, SMS-om, običnom poštom ili telefonskim pozivima, kada za to ne postoji drugi temelj, a s tim ste pristali,
 • sve druge svrhe za koje izričito pristajete na suradnju s davateljem.

Profiliranje pristanka korisnika

Na temelju Vaše privole, davatelj obavlja i prilagođenu komunikaciju koja se provodi putem različitih komunikacijskih kanala (putem e-pošte, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem preglednika, informacija na web stranici, društvenih mreža).

Budući da Vam želimo ponuditi najbolju moguću ponudu i sadržaje prilagođene upravo Vašim potrebama, uz Vašu suglasnost kreiramo Vaš profil koji je temelj za prilagođenu komunikaciju.

Za to možemo koristiti sljedeće informacije:

 • Demografija (spol, datum rođenja ili dob, adresa)
 • Povijest vaših kupnji (kupljeni proizvodi, vrijeme kupnje, broj kupnji)
 • Odgovori u raznim upitnicima na stranicama kanalice.hr
 • Ponašanje na web stranicama www.kanalice.hr (pregled pojedinih proizvoda ili sadržaja, dodavanje proizvoda u košaricu, internet transakcije)
 • Vaši odgovori (otvaranje poruke, klik na link, kupnja) na razne poruke koje vam šaljemo

Na temelju ovog korisničkog profila može ovisiti o tome koji sadržaj i ponude dobivate od nas:

 • Koje ćemo vam proizvode i sadržaje predstaviti (npr. o novim kozmetičkim proizvodima) kako bi vam bili maksimalno zanimljivi
 • Koje ćete ponude dobiti (kupci s većim brojem ili učestalošću kupnje na www.odvodnjavanje.si dobivaju bolje ponude)
 • Koliko često ćemo vam slati poruke i putem kojih komunikacijskih kanala

Ako ste dali privolu za ovu vrstu obrade i sada to više ne želite činiti, takvu obradu podataka možete prekinuti u bilo kojem trenutku putem poveznice za odjavu u primljenim porukama ili pisanjem zahtjeva na e-mail adresu info-hr@hauraton.com

Zadržavanje osobnih podataka

Davatelj će čuvati vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni i dalje obrađeni (npr. kako bi osigurao da pristupite i koristite svoj mrežni račun kod davatelja i internetsku trgovinu davatelja, za davatelja ispuniti vaše narudžbe, provjeriti vaša plaćanja i ispuniti druge obveze davatelja i/ili svoje obveze, kako biste osigurali da imate pristup određenim informacijama koje su vam dostupne, kako biste osigurali da možete koristiti pogodnosti Hauraton Cluba, poslati e- vijesti itd.).

One osobne podatke koje Pružatelj obrađuje na temelju zakona, Pružatelj čuva u razdoblju propisanom zakonom.

One osobne podatke koje Pružatelj obrađuje zbog provedbe ugovornog odnosa s pojedincem, Pružatelj čuva u razdoblju potrebnom za izvršenje ugovora i 5 godina nakon njegovog raskida, osim u slučajevima kada postoji spor između Vas i Pružatelj; u takvom slučaju, Pružatelj će podatke čuvati 5 godina nakon pravomoćne odluke suda ili arbitraže ili nagodbe ili, ako nije bilo sudskog spora, 5 godina od datuma mirnog rješavanja spora.

One osobne podatke koje Pružatelj obrađuje na temelju osobne privole pojedinca ili legitimnog interesa, Pružatelj čuva trajno, do opoziva ove privole od strane pojedinca ili. zahtjevi za prekid. Pružatelj će takve podatke izbrisati prije otkazivanja samo kada je svrha obrade osobnih podataka već postignuta (npr. u slučaju da Pružatelj prestane voditi svoj klub pogodnosti, Pružatelj će izbrisati sve osobne podatke prikupljene u tu svrhu čak i ako pojedinac dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu članstva u beneficijskom klubu, nije dao takav opoziv) ili ako je tako propisano zakonom.

Nakon razdoblja zadržavanja, voditelj učinkovito i trajno briše ili anonimizira osobne podatke tako da se više ne mogu povezivati ​​s određenom osobom.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac, svjesni ste i suglasni ste da pružatelj može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s vašim podacima drugim osobama (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu obrađivati ​​povjerljive podatke isključivo u ime davatelja, u granicama ovlasti pružatelja (u pisanom ugovoru ili drugom zakonskom aktu) iu skladu sa svrhama definiranim u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači s kojima pružatelj surađuje su:

 • Računovodstveni servis; odvjetnička društva i drugi pružatelji pravnih savjeta;
 • pružatelji obrade podataka i analitike;
 • Održavatelji IT sustava;
 • pružatelji e-pošte (npr. Mailchimp i drugi);
 • pružatelji platnih sustava kao što su Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay i drugi);
 • pružatelji sustava upravljanja odnosima s klijentima (npr. Microsoft);
 • pružatelji rješenja za online oglašavanje (npr. Google, Facebook).

Davatelj neće proslijediti vaše osobne podatke neovlaštenim trećim stranama.

Ugovorni obrađivači mogu obrađivati ​​osobne podatke samo u skladu s uputama voditelja obrade i ne smiju koristiti osobne podatke za ostvarivanje vlastitih interesa.

Voditelj obrade i korisnici ne izvoze osobne podatke u treće zemlje (izvan Europskog gospodarskog prostora – države članice EU-a te Island, Norveška i Lihtenštajn) te u međunarodne organizacije osim u SAD – svi ugovorni obrađivači u SAD-u uključeni su u program Privacy Shield.

Sloboda izbora

Podaci koje dajete o sebi kontrolirate sami. Ako odlučite ne dati svoje podatke davatelju usluga, nećete moći pristupiti određenim stranicama ili značajkama na web stranici.

Pojedinci koji se žele odjaviti s naših e-vijesti, javite nam se na e-mail adresu info-hr@hauraton.com. Ako se Vaši osobni podaci promijene (poštanski broj, e-mail adresa, fizička adresa, broj telefona), molimo Vas da nas o promjenama obavijestite na info-hr@hauraton.com.

Automatsko snimanje informacija (neosobnih podataka)

Kad god pristupite web stranici, opći, neosobni podaci (broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta na web stranici, posjećene stranice) se automatski bilježe (ne kao dio aplikacije). Ove informacije koristimo za mjerenje atraktivnosti naše web stranice te za poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti. Vaši podaci ne podliježu daljnjoj obradi i ne prosljeđuju se trećoj strani.

Kolačići

Kolačići su neprimjetne datoteke koje su privremeno pohranjene na vašem tvrdom disku i omogućuju davatelju usluga da prepozna vaše računalo sljedeći put kada posjetite web stranicu. Pružatelj koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija o korištenju web stranice i za optimizaciju svojih mrežnih aktivnosti oglašavanja.

Kolačići za oglašavanje nadziru pojedinačnu upotrebu web stranice Davatelja, osim ako pojedinac ne pristane na korištenje kolačića na stranici.

Sigurnost

Davatelj ulaže velike napore kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka. Vaši su podaci u svakom trenutku zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

Pristanak maloljetne osobe u odnosu na usluge informacijskog društva

Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju davati nikakve osobne podatke na web stranici ili na drugi način bez dopuštenja (suglasnosti ili odobrenja) nositelja roditeljske odgovornosti za dijete (jednog od roditelja ili skrbnika). Pružatelj nikada neće svjesno prikupljati osobne podatke od osoba koje znaju da su maloljetne (mlađe od 16 godina), niti ih na bilo koji način koristiti ili otkrivati ​​neovlaštenim trećim osobama bez dopuštenja nositelja roditeljske odgovornosti za dijete. .

To ne dovodi u pitanje opće ugovorno pravo država članica, kao što su pravila o valjanosti, formulaciji ili učinku ugovora koji se odnosi na dijete.

Uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju u takvim slučajevima, pružatelj ulaže razumne napore kako bi provjerio je li nositelj roditeljske odgovornosti za dijete dao ili odobrio pristanak.

Individualna prava u pogledu obrade podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom politikom privatnosti ili obradom vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati bez oklijevanja. Pišite nam na info-hr@hauraton.com ili nas nazovite na 041 370 460. Na temelju vašeg zahtjeva, obavijestit ćemo vas – pismeno iu skladu s propisima.

Kako biste osigurali poštenu i transparentnu obradu, vi kao pojedinac imate sljedeća prava prema propisima:

Pravo na opoziv privole: Ako ste, kao pojedinac, pristali na obradu svojih osobnih podataka (za jednu ili više specifičnih svrha), imate pravo opozvati svoju privolu u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost podataka. obrada koja se provodi do njenog opoziva.

Suglasnost se može opozvati pisanom izjavom, koja se šalje voditelju na jedan od kontakata navedenih na web stranici https://kanalice.hr/kontakt.

Povlačenje privole za obradu osobnih podataka nema nikakvih negativnih posljedica niti sankcija za pojedinca. Međutim, nakon opoziva privole za obradu osobnih podataka, voditelj obrade možda više neće moći pojedincu pružati jednu ili više svojih usluga u slučaju usluga koje se ne mogu pružiti bez osobnih podataka (npr. Klub pogodnosti ili personalizirani podaci ).

Pravo na pristup osobnim podacima: kao pojedinac imate pravo dobiti potvrdu od davatelja (upravljača osobnih podataka) obrađuju li se osobni podaci u vezi s vama i, gdje je primjenjivo, pristup osobnim podacima i određenim informacijama o svrhama obrade, vrste osobnih podataka, korisnici, rokovi čuvanja ili kriteriji za određivanje razdoblja, postojanje prava na ispravak ili brisanje podataka, pravo na ograničavanje i prigovor na obradu te pravo žalbe nadzornom tijelu, izvor podatke ako podaci nisu prikupljeni od vas, o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, razlozima za to te važnosti i posljedicama takve obrade za vas, te drugim informacijama u skladu s člankom 15. GDPR-a);

Pravo na ispravak osobnih podataka: kao pojedinac, imate pravo da davatelj ispravi netočne osobne podatke o vama bez nepotrebnog odgađanja. Kao pojedinac, imate pravo na dopunu nepotpunih podataka, uključujući podnošenje dopunske izjave, uzimajući u obzir svrhe obrade;

Pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”): kao pojedinac, imate pravo da pružatelj usluga izbriše osobne podatke o vama bez nepotrebnog odgađanja, a davatelj mora izbrisati podatke bez nepotrebnog odgađanja kada postoji jedan od sljedećih razloga :

(a) podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili drugačije obrađeno,

(b) ako povučete svoj pristanak i nema druge pravne osnove za obradu,

(c) ako se protivite obradi i ne postoje važni legitimni razlozi za obradu,

(d) podaci su nezakonito obrađeni,

(e) podaci se moraju izbrisati kako bi se ispunile pravne obveze prema pravu EU-a ili zakonu države članice koji se primjenjuje na pružatelja,

(f) podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

Međutim, kao pojedinac, u određenim slučajevima opisanim u stavku 3. članka 17. GDPR-a, nemate pravo na brisanje podataka;

Pravo na ograničenje obrade: kao pojedinac, imate pravo da dobavljač ograniči obradu kada postoji jedan od sljedećih slučajeva:

(a) ako osporavate točnost podataka za razdoblje koje omogućuje pružatelju da provjeri točnost podataka,

(b) obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,

(c) davatelju podataka više ne treba u svrhu obrade, ali vam je potreban za provedbu, provedbu i obranu pravnih zahtjeva,

(d) uložili ste prigovor na obradu dok se ne potvrdi da legitimni razlozi pružatelja usluga nadmašuju vaše razloge;

Pravo na prenosivost podataka: kao pojedinac, imate pravo primiti osobne podatke o vama koje ste dali pružatelju u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, te imate pravo proslijediti te podatke drugome voditelj obrade bez vas davatelj kojemu su dostavljeni osobni podaci to je spriječio, odnosno kada:

obrada se temelji na privoli ili ugovoru; i

(b) obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Kao pojedinac, u ostvarivanju ovog prava na prenosivost, imate pravo prenijeti osobne podatke izravno s jednog voditelja obrade (davatelja) na drugog, gdje je to tehnički izvedivo;

Pravo na prigovor na obradu: kao pojedinac, imate pravo, na temelju razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju, u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koja je potrebna za obavljanje zadataka u javnom interesu ili izvršavanje javnih ovlasti dodijeljenih pružatelju 6 (1) GDPR) ili je nužan za legitimne interese koje teži ponuditelj ili treća strana (točka (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a), uključujući profiliranje na temelju tih tretmana; davatelj prestaje obrađivati ​​osobne podatke osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu podataka koji se na njega odnose u svrhe takvog marketinga, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj se odnosi na takav izravni marketing; ako se pojedinac protivi obradi u svrhe izravnog marketinga, podaci se više neće obrađivati ​​u te svrhe.

Kada se podaci obrađuju u znanstvene, povijesne ili statističke svrhe, pojedinac ima pravo prigovoriti na obradu podataka koji se na njega odnose iz razloga povezanih s njegovom posebnom situacijom, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka. izvršeno iz razloga javnog interesa;

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu: Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi (administrativni ili drugi) pravni lijek, vi kao pojedinac imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u svojoj zemlji prebivališta, mjestu rada ili boravišta . za koji se tvrdi da je prekršen (u Sloveniji je to Povjerenik za informiranje), ako smatrate da se obradom osobnih podataka u vezi s Vama krše odredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi (upravni ili izvansudski) pravni lijek, vi kao pojedinac imate pravo na učinkovit pravni lijek, protiv pravno obvezujuće odluke nadzornog tijela u vezi s njim, kao i u slučaju da nadzorno tijelo ne uzme u obzir vaše prigovor ili ne izvijesti o situaciji ili odluci o žalbi u roku od tri mjeseca. Postupci protiv nadzornog tijela podliježu nadležnosti sudova države članice u kojoj je nadzorno tijelo osnovano.

Sve zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima pojedinac može uputiti voditelju obrade, pisanim putem, na jedan od kontakata navedenih na web stranici https://kanalice.hr/kontakt/.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava na osobne podatke, voditelj obrade može zatražiti dodatne podatke od pojedinca, ali može odbiti postupanje samo ako dokaže da pojedinca ne može pouzdano identificirati.

Voditelj obrade dužan je bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, odgovoriti na zahtjev pojedinca kojim ostvaruje svoja prava u pogledu osobnih podataka.

Obavijest nadzornog tijela o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede zaštite osobnih podataka, Pružatelj je dužan o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo, osim kada je vjerojatno da povredom nisu ugrožena prava i slobode pojedinca. Kada postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Ponuditelj je dužan o prekršaju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

U slučaju povrede koja može uzrokovati veliki rizik za prava i slobode pojedinca, Pružatelj je dužan odmah ili ako to nije moguće, bez nepotrebnog odgađanja obavijestite nositelja podataka. Obavijest pojedincu mora biti napravljena razumljivim i jasnim jezikom.

Objavite izmjene

Sve promjene naše politike privatnosti bit će objavljene na ovoj web stranici.

Korištenjem web stranice pojedinac potvrđuje da prihvaća i slaže se s cjelokupnim sadržajem ove politike privatnosti.

Ažurirano: 04. veljače 2022.